Telefon
WhatsApp
T.C. ERZİNCAN BELEDİYESİ 02.11.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
boem22

T.C. ERZİNCAN BELEDİYESİ 02.11.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1- Gündem maddelerine geçilmeden önce birimlerden gelen 5 maddelik teklifin gündeme eklenmesi, mazeret bildirerek toplantıya katılmayan meclis üyelerinin izinli sayılmaları.

2- 2023 Mali yılı çok yıllı gelir-gider bütçesinin 1.156.440.000,00.-TL olarak kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

3- 2023 Yılı Performans Programının Plan Bütçe Komisyon Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4- Belediyemiz Stratejik Planlama ve Performans Esaslı 2022 yılına ait ek bütçe tasarısı Plan Bütçe Komisyonuna sevki.

5- Kurutelek Mahallesi 137 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parseller üzerine ‘’Lisansız Elektrik Üretim Tesisi’’ yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 75.000.000,00.-TL’ye kadar kredi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevki.

6- 2023 Mali Yılı ücretler ve harçlar tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevki.

7- 2022 Mali yılı ücretler tarifesinin bazı kalemlerinden değişiklik yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevki

8- Hocabey Mahallesi 482, 494, 495, 510 ve 511 numaralı adaları kapsayan 56.174,00 m² yüzölçümlü alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi talebinin imar Komisyonuna Sevki

9- Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin talebin ertelenmesi.

10- Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan Hayvan Barınağına ilişkin talebin kurum görüşleri tamamlandıktan sonra gündeme alınması.

11- Ulalar Mahallesi 55.sokakta yapımı devam eden parka ‘’Gazi Sabit ÖZMEN’’isminin verilmesi.

12- Geçit 1905 ada 1 numaralı parsel için, 1/5000 Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulü.

13- Akyazı/Aktoprak Mahallesi 145 ada 16 parsel (eski 145 ada 10 parsel) numaralı parselde mülkiyeti Kamu Yatırımları Kapsamında mera vasıflı taşınmazın tahsis amacı değişikliğinin onaylanması.

14- Akyazı/Aktoprak Mahallesi 146 ada 1 numaralı parselde mülkiyeti Kamu Yatırımları Kapsamında mera vasıflı taşınmazın tahsis amacı değişikliğinin onaylanması.

15- Gülabibey Mahallesi 1223 ada 5 numaralı parselde bulunan, Dedepaşa Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere tahsis edilen taşınmazın, tahsisin kaldırılması

16- Halitpaşa Mahallesi 1170 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin imar komisyonuna sevki.

17- Demirkent Mahallesi 250 ada 2 numaralı parselin İfrazen Rızai Taksim Yolu ile Hisse Ayrımı iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye Başkanına yetki verilmesi.

18- (II) sayılı boş kadro ünvan ve derece değişikliği cetvelinin kabulüne

19- 2 Avukat ve 1 Tekniker sözleşmeli personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak avukat ve teknikere aylık net 5.500,00.-TL taban aylık verilmesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda yeni bir meclis kararına gerek kalmaksızın sözleşme ücretinin aynı oran ve/veya miktarda artırılması.

20- Belediyemiz tarafından 1 adet çocuk oyun park malzemesinin Tercan Belediye Başnalığına verilmesi.

21- Kamulaştırma ve Tahsis İzni talebinin İmar Komisyonuna Sevki.

22- Fatih Mahallesi 2235 ada 1 numaralı parselin İfrazen Rızai Taksim Yolu ile Hisse Ayrımı iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanı Bekir AKSUN’a yetki verilmesi.

23- İnşaatlarda çalışma saatlerinin düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonuna Sevki.

24- 2022 Mali Yılı bütçesine eklenmek üzere hazırlanan ek bütçe cetvellerine göre 250.000.000,00.-TL ek ödenek verilmesi.,

25- Lisansız Elektrik Üretim Tesisi” yapım işi projesi için İller Bankası A.Ş veya diğer bankalardan, 75.000.000,00.-TL’ye (yetmişbeşmilyon) kadar kredi kullanılması; Krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Bekir AKSUN’nun yetkilendirilmesi.

26- Hocabey Mahallesi 482, 494, 495, 510 ve 511 numaralı adaları kapsayan 56.174,00 m² yüzölçümlü alanının kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi.

27- Plan ve Bütçe Komisyon raporunda belirtilen ücretler tarifesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi gereğince aynen kabulü.

 

Meclis Başkanı         Kâtip Üye                                Kâtip Üye  

Bekir AKSUN         Ahmet ÖZERDAL              Mehmet Ali TURAN  

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!